§2 Instrukcja użytkowania


§2.1 Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
§2.2 Meble należy użytkować w pomieszczeniach gwarantujących zabezpieczenie przed:
- czynnikami atmosferycznymi, o warunkach wilgotności powietrza 40-70 % i temperaturze powietrza 15-30˚C,
- bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, Należy dbać, aby fronty mebli (czoła szuflad i drzwi) nie były narażone na tarcie o jakikolwiek element. Zmiana obciążenia szafek przez przechowywanie różnej wagi przedmiotów wiąże się w niektórych przypadkach z potrzebą regulacji samych frontów lub zawieszenia całej szafki.
§2.3 W celu zapewnienia właściwego działania systemów amortyzacji i samodociągu szuflad oraz amortyzacji domyku frontów, należy zamykać szuflady i fronty z odpowiednią siłą.
Zamykanie szuflad i frontów ze zbyt dużą siłą powoduje ograniczone działanie mechanizmów, a w przypadku powtarzających się takich zdarzeń może spowodować ich zniszczenie.
§2.4 Powierzchnię mebli, a przede wszystkim fronty, które z reguły są wykonane z bardziej szlachetnego materiału i mniej trwałego niż pozostałe części mebli szczególnie należy chronić przed obiciem i porysowaniem.
§2.5 Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej, należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę.
§2.6 Sprzętów AGD należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Dopuszcza się montowanie sprzętu w ciągu pomiędzy poszczególnymi szafkami, wyłącznie takiego który posiada na to stosowny atest producenta.
§2.7 Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach połączeń blatów, należy niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu usunąć wodę suchą szmatką. Należy dbać aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany) co może spowodować     wybrzuszenie blatu oraz nie zalała frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu.
§2.8 Zmywarkę należy otwierać nie wcześniej niż po 15 minutach od zakończenia cyklu mycia, aby uniknąć uderzenia parowego na blat, pomimo zabezpieczenia zgodnego z instrukcją użytkowania.
§2.9 W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów odkleiła się folia zabezpieczająca blat przed działaniem wilgoci w okolicach zmywarki, należy przykleić ją ponownie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
§2.10 Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym oddzielić jego strukturę.
§2.11 Aby po zamknięciu lodówki ponownie ją otworzyć należy odczekać minimum 1 minutę. Nie stosowanie tej reguły może spowodować wykrzywienie się frontów lub złamanie zaczepów łączących front z drzwiami lodówki.
§2.12 Szufladę należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szufladę. Szczególnie należy unikać nadmiernego obciążenia szuflady blisko lub na samym froncie.
§2.13 Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniom drzwi meblowych.
§2.14 Podczas czyszczenia i konserwacji frontów należy używać miękkich i suchych lub lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji materiałów z jakich wykonane są fronty. Nie należy używać substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą mebli.
§2.15 Elementy wykonane z płyty laminowanej (większa odporność na ścieranie) użytej w większości przypadków na korpus mebli i blaty, najlepiej czyścić wilgotną tkaniną, a następnie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną.
§2.16 Należy dbać, aby śruby połączeń rozłącznych w meblach były dokręcone.
§2.17 W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności opisanej w niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze sprzedawcą.